• 1

    הסבר
  • 2

    שאלון טרום דיגיטלי
  • 3

    מילוי מדר"ם

כמה אתם דיגיטליים?

המדר"ם (המדד הדיגיטלי של הרשות המקומית) הינו כלי המודד את רמת הבגרות הדיגיטלית של רשות מקומית, כלומר את המוכנות הארגונית ואת רמת השימוש וההטמעה של טכנולוגיות דיגיטליות בתהליכים הארגוניים - הפנימיים והחיצוניים - של הרשות מול כל סוגי לקוחותיה: תושבים, בעלי עסקים, תיירים ועוד. המדד מאפשר לכל רשות לבחון את מצבה העכשווי על פני ציר מדידה אחיד, יחסית לעצמה וכן יחסית לרשויות מקומיות אחרות - וכן להכיר ולהבין את השלבים הנדרשים ממנה להתקדמות במסע הדיגיטלי.

אז איך זה עובד?

הציונים שיינתנו משקפים באופן כללי את מצב הבגרות הדיגיטלית של הרשות, ומאפשרים לכל רשות להבין את הנדרש לקידומה כרשות דיגיטלית. כל ראש רשות יחליט מי יהיו המשתתפים בסקר, אשר ימלאו את השאלונים. מומלץ להעביר את השאלון לחברי ההנהלה וכן לבעלי תפקידים נוספים ברשות, אשר לדעתו של ראש הרשות יכולים לתרום לקבלת תמונה מלאה ומדויקת יותר.

איך מחושב הציון?

רמת הבגרות הדיגיטלית תקבע ע"י חישוב ממוצע של רמת הבגרות הדיגיטלית שניתנה ע"י כל אחד מממלאי השאלונים בכל אחד מהמימדים. לכל מימד יש מספר נושאים. עליכם לסמן בכל נושא את המשפט שלדעתכם משקף בצורה נכונה את מצב הרשות שלכם. במידה ולא מצאתם ניסוח מדויק התואם את מצבה של הרשות שלכם בנושא מסוים, יש לבחור את הניסוח הקרוב ביותר להערכתכם או לא לסמן כלל.