09/2020

הועדה המקצועית של המיזם הלאומי 265 – מפגש חמישה עשר

רשמו את התאריך ביומן!

פרטים נוספים על תכני המפגש ומקום המפגש יפורסמו בהמשך.

09/2020
יום רביעי 9.9.2020, בין השעות 10:00-14:00תמונות

בדיקה דיגיטלית

עד כמה דיגיטלית הרשות שלך?

לבדיקה >