06/2020

הועדה המקצועית של המיזם הלאומי 265 – מפגש ארבעה עשר

הירשם עכשיו

06/2020
יום רביעי 3.6.2020, בין השעות 10:00-14:00תמונות

בדיקה דיגיטלית

עד כמה דיגיטלית הרשות שלך?

לבדיקה >