03/2020

הועדה המקצועית של המיזם הלאומי 265: מפגש בנושא תהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים ו-BI

על האירוע

רשמו את התאריך ביומן!

המפגש ה-13 של הועדה המקצועית יעסוק בנושא תהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים ו-BI.

פרטים נוספים על תכנית המפגש יפורסמו בהמשך.

סדר היום

03/2020
יום רביעי 25.3.2020, בין השעות 10:00-14:00פלנתניה, שדרות בן גוריון 168, נתניה

תמונות

בדיקה דיגיטלית

עד כמה דיגיטלית הרשות שלך?

לבדיקה >