26.04.2021

וועדה מקצועית בנושא ניהול CRM ושימוש בכלי BI

על האירוע

ביום שני ה 26.04.21 תתקיים וועדה מקצועית של המיזם הלאומי 265.

הוועדה תעסוק בנושא ניהול CRM ושימוש בכלי BI ברשויות

פרטים נוספים בהמשך…

26.04.2021
09:00-12:00


ללא עלות


ZOOM

תמונות

בדיקה דיגיטלית

עד כמה דיגיטלית הרשות שלך?

לבדיקה >