• סוג מערכת

    אסטרטגיה דיגיטלית

  • תחום רשותי

    אסטרטגיה ארגונית

  • סוג מידע

    מתווה מקצועי

  • מתאים לרשות

מתווה מקצועי בנושא תכנית אסטרטגית לקידום דיגיטציה

תאריך עדכון אחרון: 2019-07-04 15:07:46

מקור מידע: תוצרי ועדה מקצועית המיזם הלאומי- 265

0

העידן הדיגיטלי/ עידן המידע, מתאפיין באימוץ נרחב של טכנולוגיות מידע על-ידי ארגונים מכלל המגזרים (ציבורי, עסקי וחברתי). הרחבת השימוש בטכנולוגיות למגוון תחומי הפעילות והחיים משפיעה על ארגונים במספר רב של ממדים: תרבות ארגונית, מודלים עסקיים ומקצועיים, מבנה ארגוני והגדרות תפקידים, תהליכי עבודה, תפיסת שירות וקשר עם הלקוח ועוד. תופעה זו מכונה 'טרנספורמציה דיגיטלית'.

הטרנספורמציה הדיגיטלית טומנת בחובה הזדמנויות רבות לשלטון המקומי בישראל בצמצום פערים חברתיים, בצמיחה כלכלית ובקידום שלטון מקומי 'חכם' ויעיל. אסטרטגיה דיגיטלית בשלטון המקומי היא אמצעי להשגת המטרות והיעדים אותם הציבה לעצמה הרשות בשיפור השירות לתושבים וקידום יעילות ומועילות של תהליכי העבודה הפנים ארגוניים. לצד ההזדמנויות הרבות ישנם אתגרים רבים במכלול תחומים (אנושיים, טכנולוגיים, תקציביים וכד'), עימם נדרשת התכנית להתמודד ולתת להם מענה בתהליך הכולל של הובלת טרנספורמציה דיגיטלית בשלטון המקומי בישראל. חשוב להדגיש כי התכנית הדיגיטלית הינה חלק בלתי נפרד מתכניות העבודה של הרשות, והיא מהווה אמצעי להשגת המטרות והיעדים אותם הציבה לעצמה הנהלת הרשות.

המתווה המקצועי בנושא תכנית אסטרטגית לקידום דיגיטציה היינו מסמך מנחה. במתווה ניתנים דגשים לבחירת כלים טכנולוגים, מוצגים האתגרים ודרכי התמודדות עמם וכן מוצגת תכולות התכנית האסטרטגית ותהליך העבודה הארגוני הנדרש לצורך יישומה. המתווה נכתב בדיאלוג ושיתוף מלא של הרשויות בכל שלבי תהליך הכתיבה.

פרוייקטים נוספים שכדאי לראות

אסטרטגיה דיגיטלית
אסטרטגיה ארגונית

מטה יהודה

תכנית אב לתקשוב

ת.עדכון אחרון: 2019-03-04 11:24:20

תכנית האב לתקשוב נועדה לתכנן את הערכות המועצה להספקת שרותיה בעידן הדיגיטלי שבפתח. התוכנית תהווה בסיס להתאמת...

קיראו עוד >

עד כמה דיגיטלית
הרשות שלך, זו
השאלה.

לתשובה