• סוג מערכת

    ניהול תוכן ומסמכים

  • תחום רשותי

    אסטרטגיה ארגונית

  • סוג מידע

    מתווה מקצועי

  • מתאים לרשות

עקרונות מנחים לארגון מידע

תאריך עדכון אחרון: 2019-02-03 12:36:01

מקור מידע: תוצרי ועדה מקצועית המיזם הלאומי- 265

0
מערכת ניהול מסמכים מהווה מרכיב אחד בתפיסה כוללת של ניהול הידע הארגוני. ניהול מסמכים מתמקד בתהליכים של תיעוד מידע, שימוש חוזר בו והפצה שלו. על מנת להטמיע מערכת מסוג זה יש לתת דגש רב על עידוד תרבות ארגונית של פתיחות ושיתוף בידע. בשונה מהפעולה הטכנולוגית, התהליך של שינוי תרבותי הוא מורכב ומשך הזמן שלו ארוך. נספח 'עקרונות מנחים לארגון מידע' מונה את הגישות השונות הקיימות לניהול מסמכים וכן את עקרונות הפעולה שיש להקפיד עליהם בעת אפיון, הקמה והתחזוקה השוטפת של המערכת.

פרוייקטים נוספים שכדאי לראות

ניהול תוכן ומסמכים
עסקים

מעלה אדומים

מערכת לניהול התקשרויות

ת.עדכון אחרון: 2019-10-26 22:02:13

ביצענו אפיון למערכת ממוחשבת שתצמצם ביורוקרטיה וטטייב את תהליך ההתקשרויות והרכש בתוך העירייה עם יועצים...

קיראו עוד >
ניהול תוכן ומסמכים
-

מגדל העמק

מערכת ניהול מסמכים

ת.עדכון אחרון: 2019-02-18 11:19:43

קיראו עוד >

עד כמה דיגיטלית
הרשות שלך, זו
השאלה.

לתשובה