תקנון אתר המיזם הלאומי פרוייקט 265

ייעודו של האתר הוא שיתוף ואיסוף מידע בתחומי המיזמים הדיגיטליים והטכנולוגיים. אין לעשות בו שימוש למטרות אחרות ו/או באופן העובר על החוק. מנהלי האתר ומורשי התפעול מטעמו יוכלו להסיר כל הצעה, תגובה ומשתמש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.בעלי ידע המבקשים להעלות פרויקטים דיגיטליים וטכנולוגיים של הרשויות הינם אך ורק עובדי רשויות.

נקודות שכדאי לדעת בעת השימוש באתר

 • שימוש באתר משמעו הסכמה מלאה לכל התנאים המובאים במסמך זה. האתר פתוח לכלל הגולשים ועל המשתמשים לקחת לתשומת ליבם את העובדה שהמידע שהם מעלים עשוי למצוא את דרכו לשימושים שונים שאינם באחריות מנהלי האתר ושאלו אינם אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • על ידי רישום לאתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, ועל פי קוד ההתנהגות והנחיות ההשתתפות.
 • לכל המידע המפורסם באתר זה אין תוקף משפטי או חוזי מחייב; מסמכים מחייבים מבחינה משפטית הם אלה שיהיו כפופים לפרסומים משפטיים רשמיים ו / או אושרו רשמית על ידי הרשויות הרלוונטיות (קולות קוראים של י"ד, משרד הפנים)
 • התוכן המתפרסם באתר זה מסופק למטרות מידע בלבד. קיומו של קישור לאתר אחר אינו מהווה אישור לאתר זה או לתוכנו. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבחון מידע זה באופן ביקורתי ולהשתמש בו בצורה נכונה. המפרסם אינו יכול להיות אחראי למידע, דעות או המלצות של צד שלישי.
 • אין לראות במנהליו ומפעיליו המורשים של אתר זה כמסכימים, תומכים או מקדמים כל דעה או ייצוג שהועלה ע"י משתמש כלשהו. עצם הימצאותו של תוכן באתר זה, אין בו כדי להעיד על הדיוק, השלמות או ההתאמה של המידע שפורסם על ידי המשתמשים. מומלץ להתייעץ  עם גורמים מוסמכים לפני ביצוע פעולות על בסיס המידע שהעלה משתמש כלשהו.
 • האתר לא יהיה אחראי על אובדן החומרים שהעלה משתמש, מוצע למשתמש לשמור אצלו עותק של החומרים.
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל הפרה של כל חוק הנובע מכל תוכן שנוצר על ידי משתמשים או כל שימוש, העתקה או פרסום מחדש של מידע שפורסם באתר – נושא של הפרת זכויות יוצרים.
 • האתר ישמור פרטים אישיים של הגולשים שבחרו להירשם לאתר – שם, כתובת דוא"ל, שם הרשות בה עובד וכד'. פרטי הקשר לא יוצגו באתר וישמשו את מנהל התוכן לצורך יצירת קשר עפ"י צורך. מנהלי האתר ומפעיליו המורשים אינם מקבלים כל אחריות לשימוש על ידי אחרים של מידע אישי שבחרת לשתף.

הרשמה לאתר

 • אין צורך בהרשמה על מנת לחפש, לדפדף או לאתר מידע באתר. עם זאת, יש צורך להירשם לאתר כדי לשתף במידע (העלאת פרויקטים לאתר) ולמדוד את ציון המדר"ם של הרשות המקומית. משתמש רשום המעלה תוכן לאתר, חייב לוודא שהמידע שהועלה על ידו הוא נכון, מדויק ועדכני. כמו כן, המשתמש נדרש לעדכן מידע זה מעת לעת לפי הצורך.
 • רישום המשתמשים לאתר נועד, בין היתר, על מנת לאפשר יצירת קשר עם המשתמשים לטובת השלמת מידע ו/או שיתוף בתהליכים נוספים של קבלת החלטות. בעת ההרשמה  נדרשים מספר מצומצם של פרטים אישיים כגון: שם, מספר טלפון, כתובת מייל, הרשות בה הנרשם עובד, תפקיד וכד'. נציגי ארגונים עסקיים יתבקשו למסור פרטים נוספים בנוגע לפעילות הארגון אליו הם משתייכים.
 • ההרשמה באמצעות שמו ו/או פרטיו של אדם אחר באופן מכוון אסורה על פי חוק ומהווה התחזות.
 • רישום לאתר מהווה הסכמה לקבלת הודעות, עדכונים והתראות באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים בנוגע לשימוש באתר או בנוגע לתהליך.
 • במהלך הגלישה באתר, כל פעולות המשתמש עשויות להיות מנוטרות והמידע שנמסר במהלך ההרשמה עשויה לשמש לטובת ניהול התהליך, כמתואר שהפעולות מנוטרות באמצעות גוגל אנליטיקס ואינן אישיות. הנתונים ישמשו לצורך הבנת דפוסי הגלישה של כלל הגולשים והתאמת תוכן האתר בהתאם.
 • באתר קיימת אפשרות להיות 'משתמש רשום' המאפשרת לגולש פונקציות נוספות כגון: שמירת מועדפים, מעקב אחר עליית פרויקטים חדשים לאוויר, שמירת נתוני מדר"ם וכד'. במידה ואינך משתמש רשום תוכל לגלוש באתר ולהיות נגיש לכלל המידע ללא התאמה אישית.

העלאת פרויקטים

 • לאחר הרשמה לאתר יכולים המשתמשים להעלות פרויקטים באמצעות מספר מצומצם של טפסי מילוי. תהליך העלאת הפרויקטים תוכנן באופן קל, פשוט ונגיש. ואולם, כדי לסייע למנהל התהליך להבין ולנתח לעומק את המידע המשותף לצרכי קבלת ההחלטות, יש להקפיד על מילוי מפורט ומדויק ככל הניתן.
 • העלאת פרויקטים מורשית רק לעובדי רשויות מקומיות ומשתמשים אחרים אינם רשאים להעלות פרויקטים לאתר. זאת על אף שכל משתמש רשום יכול להזין פרויקט באמצעות הטפסים הדיגיטליים. פרויקטים שיאושרו להצגה באתר יהיו אך ורק אלה של משתמשים רשומים שהזדהו כעובדי רשות מקומית. מנהלי האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לקיים קשר עם הרשות לבדיקת הנתונים. באחריות הגולש לוודא שהפרטים בפרוייקט המועלה על ידו מדוייקים ונכונים.

כללי התנהגות באתר

 • על משתמש שבחר להעלות מידע לאתר לוודא שמדובר במידע אמין ומגובה בנתונים, ושזכויות השימוש בו הן שלו או מותרות לשימוש על ידו.
 • המשתמשים מתבקשים להעלות פרויקטים שעשויים לייצר ערך לקידום דיגיטציה ורשויות החכמות בישראל לדעתם.
 • השימוש באתר מתבצע בהתאם לכללי דיון נאותים ומנומסים, שאינם כוללים כל שימוש בשפה אלימה, גידופים או הכפשות, חשיפת מידע שאינה הולמת או שימוש באתר לצרכים שאינם מקדמים את התהליך.
 • המשתמשים נדרשים להישאר נאמנים לנושא ולא להעלות תוכן (כולל קישורים לאתרי אינטרנט, הפניות ארכיוניות וביבליוגרפיות) שאינו קשורה למטרת האתר
 • אין להפר את החוק (כולל, אך לא רק, הוצאת דיבה, ביטול פעילות בלתי חוקית וזלזול בבית המשפט)
 • אין להתחזות או ליצור מצג שווא לפיו המשתמש מייצג אדם או ארגון שאינו מוסמך לייצג.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי או קידום של כל מוצר, שירות או פרסום בין בדרך של שליחת פרסומות ובין בכל דרך אחרת. מנהלי האתר ומפעיליו המורשים יהיו  ראשים להסיר או לא לפרסם תוכן אשר לפי שיקול דעתם הינו תוכן שיווקי המנוגד להוראות תקנון זה.
 • אין לפרסם תוכן שעלול לגרום נזק למחשב, לתוכנה, לרשת או לשרת
 • אין לפרסם תוכן שנועד לקדם מטרות פוליטיות.
 • למנהלי האתר ומפעיליו המורשים שמורה הזכות למנוע העלאה של תוכן שאינו עומד בתנאי תקנון האתר וכן להסיר מהאתר תוכן שאינו עומד בתנאי תקנון האתר. ההחלטה על מניעת העלאת תוכן או הסרתו תהיה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ומפעיליו המורשים.
 • הפרת חוק או זכויות יוצרים היא באחריות הגורם המפר בלבד, ועשויה להביא למחיקה לאלתר של המשתמש או הפרוייקט שהעלה או תגובה מטעמו. כל נזק שייגרם כתוצאה מהתנהגות שאינה הולמת הינו באחריות המשתמש עצמו. מנהלי האתר ומי מטעמם לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי כלשהו.
 • העלאת מידע לאתר זה משמעה מתן אישור לעשות בו שימוש לצרכי האתר והוא יהיה זמין לשימוש על ידי משתמשים אחרים.
 • כל משתמש המוסיף מידע או תוכן לאתר, נותן בכך למנהלי ומפעילי  האתר זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת להשתמש, לשכפל, להפיץ, להיעזר, לתרגם, לשנות, ולהעביר את התכנים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בכל ערוץ ובכל מכשיר.
 • הרשאת השימוש הנ"ל אין משמעה ויתור של המשתמש על התוכן או המידע שהועלה על ידו, התכנים והמידע שהועלו על ידי המשתמשים לאתר עשויים להיות מאוחסנים בארכיון, והם יהיו נגישים לכל גולשי האתר. משתמש שאינו מעוניין שייעשה שימוש עתידי בחומר המועלה על ידו – שפשוט לא יעלה אותו לאתר.

פרטיות

המידע שנאסףמידע אישי שמסר המשתמש על עצמו, כולל שם, מספרי טלפון, הגדרת תפקיד, הארגון בו הוא עובד וכתובת דוא"לתכנים המחוברים לידע שתרם המשתמש, דוגמת משפטי מפתח, תובנות, החלטות, פעולות של משתמשים אחרים עם תכני המשתמש ועוד.איסוף המידע ממשתמשים - מרבית המידע באתר מגיע מהמשתמשים בו, בין שמדובר במידע לגבי עצמם ובין שמדובר במידע לגבי אחרים, דוגמת מידע אישי, תשובות לשאלות, משפטי מפתח, תובנות או החלטות.מרישומי האתר - הפעולות באתר עשויות להיות מתועדות ולשמש לטובת התפעול השותף של האתר. פעולות אלו עשויות לכלול רישומי הפעולות (log) כוללים מידע אודות ביקור בעמודים, תכנים שנצפו, לחיצות, כתובות IP ופרטים אחרים שמעביר אלינו דפדפן המשתמש ואיסוף קבצי Cookies.  פרטי ההתקשרות של משתמש ישמרו באתר אבל ישארו  חסויים.

השימוש במידע – אנו יכולים:

 • לשלוח למשתמש מסרים לגבי פעולות או אירועים שקרו באתר, דוגמת פתיחת תהליכים חדשים או הוספה, עריכה, מחיקה או אישור של תשובות, תמיכות, תגובות, תובנות, החלטות וכיוצא באלה.
 • לעדכן את המשתמש לגבי פרסום של תכנים חדשים, שלו או של אחרים, על מנת ליצור עניין בקרב המשתמשים, או הציבור הרחב, בין ביחס לאתר אליו נרשם ובין ביחס לאתרים אחרים  בעלי תוכן ומטרות דומות לאתר זה.
 • לאפשר תהליכי קבלת החלטות מכלילים, באמצעות יצירת תשתית פתוחה ומשתפת ועידוד משתמשים לחשוב יחד ולייצר תובנות משותפות ביחס ל"מה עובד".
 • הפיכת הידע שנאסף באתר לכדי תובנות מעשיות בעלות ערך, באמצעות חלוקת משימות ניתוחיות בקרב המשתתפים בתהליך ו/או הצגת תכנים שונים למשתמשים שונים ולקהלים שונים.
 • לשמור את המשתמש מעודכן ביחס לתהליכים שונים, באמצעות שליחת עדכונים לגבי תוצאות בטווח הקצר, הבינוני והארוך של תהליכים שונים או להזמינו לקחת חלק בתהליכים נוספים.
 • להעביר מסרים שונים לתקשורת (אינטרנטיים ושאינם אינטרנטיים) או לכל קבוצת בעלי עניין, דרך שליחת אגרות מידע Newsletters מסעות פרסום, ביצוע שיחות, פרסום ברשתות חברתיות ועוד.

הגישה למידע

מנהל האתר ומורשי התפעול מטעמו לא יעבירו את המידע של המשתמש לצדדים שלישים לצרכי שיווק או קידום מכירות, או לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת במדיניות ובתנאי האתר . העברת מידע
 • ככלל, מנהל האתר ומפעיליו המורשים אינם מעבירים מידע אודות משתמשים, למעט במקרים הבאים :

תהליכים חוקיים

 • אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שמסר המשתמש אם נדרש לעשות זאת על פי חוק או על פי צו בית משפט, או במידה והפר חוקים במסגרת פעילותו באתר, כולל הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות.

 הגנה על אחרים

 • אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שמסר המשתמש אם אנו מאמינים בתום לב שללא החשיפה, עשוי להיגרם נזק לשלומו של הציבור, של אדם כלשהו או של רכוש. במקרים כאלה, אנו עשויים גם ליזום את חשיפת המידע .

 הגנה על עצמנו

 • אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שמסר המשתמש אם מתקיים הליך משפטי נגד מנהל האתר ומורשי התפעול מטעמו, או אם אנו מאמינים שחשיפה נדרשת כדי להגן על זכויותינו ונכסינו .
 • סיבות אחרות  נוכל לחשוף את המידע שמסר המשתמש במקרה בו נאמין שהפר את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או הסכם השימוש באתר, או אם ישנה תלונה מוצדקת כנגדו או אם נתן לנו היתר לחשוף את המידע .

אבטחת מידע

 • האתר מופעל על ידי חברת MLY אשר מפעילה כלים ושיטות לאבטחת הגלישה באתר בהתאם לנדרש על פי חוק.. מנהל האתר ומורשי התפעול מטעמו אינם אחראים להפרות ביטחון מידע שיתבצעו באתר או לנזק שעשוי להיגרם כתוצאה מכך. מנהל האתר ומורשי התפעול מטעמו אינם אחראים גם לשימוש שיעשה צד ג' במידע שיעלה באופן גלוי לאתר.
 • במידה ותהיה דרישה אשר מגובה מבחינה חוקית לחשיפת מידע, מנהל האתר ומורשי התפעול מטעמו האתר שומרים לעצמם את הזכות לעשות זאת.

המדר"ם

 • המדד הינו כלי עזר לבחינת הבגרות הדיגיטלית של הרשות, תוצאות המדד הינן המלצות בלבד. להנהלת האתר אין אחריות על ממוצע התוצאות ומידת השיקוף שלהן את המציאות האובייקטיבית.
 • המדד מיועד למילוי ע"י בעלי תפקידים ברשות, יש למלא את המדד על פי נתונים אמיתיים ותקפים.
 • אין לעשות שימוש במדד באופן שאינו הגון ועשוי לגרום נזק למשתמשים אחרים או רשויות אחרות.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחול המשפט הישראלי וסמכות השיפוט לגבי כל מחלוקת לגבי התקנון, האתר והשימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך בעיר נוף הגליל.

תקנון אזור מכרזים ונהלים ייעודי באתר 265

מבוא

מטרתו של האזור המכרזים הייעודי באתר 265, היא העלאה ושיתוף של מכרזים ונהלים המפורסמים על ידי הרשויות המקומיות (כולל גם אשכולות ותאגידים עירוניים), בכל תחומי פעילותן, מתוך מטרה לשתף את הידע שנצבר ברשויות המקומיות ומתוך רצון לייעל ולשפר את עבודת הרשויות המקומיות בתחום פרסום וניהול מכרזים וכתיבת נהלים.אזור המכרזים והנהלים הייעודי באתר 265 (להלן: "האזור הייעודי"), הנו אזור שהגישה אליו מוגבלת לעובדי הרשויות המקומיות, האשכולות והתאגידים העירוניים בלבד, אשר נרשמו לאתר וקיבלו אישור גישה לאזור זה.אין לבצע באזור הייעודי שום פעולה החורגת ממטרתו של האזור.מנהלי האתר ומורשי התפעול מטעמו יוכלו להסיר כל פעילות החורגת ממטרת האזור הייעודי בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

דגשים בנוגע להעלאה ושימוש בתכנים באזור הייעודי 

 • כל מכרז שיועלה לאתר יהיה נגיש לצפייה לכל המשתמשים באזור הייעודי.
 • יש להעדיף העלאת  מכרזים בנוסחם הסופי (כפי שפורסמו).
 • העלאת המכרזים לאזור הייעודי נעשית לצורך שיתוף בידע ולימוד מתוך ניסיונן של הרשויות המקומיות. אין בהעלאת מכרז לאתר בכדי להטיל אחריות על מעלה המכרז, הרשות המקומית בשמה הוא פועל, מפעילי ומנהלי האתר או כל גורם אחר לאיכותו וטיבו של המכרז, ניסוחו, דיוק המידע המקצועי והמשפטי המפורט בו וכיו"ב.
 • המכרזים המועלים לאזור הייעודי אינם עוברים בקרת איכות/תוכן מקצועית על ידי מנהלי האתר או מי מטעמם.
 • כמו כן, החומר המועלה לאזור הייעודי נכון למועד העלאתו לאתר ומועד פרסום המכרז. לפיכך על המשתמשים לשים לב למועד פרסום המכרז ומועד ההעלאה.
 • רשות מקומית העושה שימוש במכרז שהועלה לאזור הייעודי עושה זאת על אחריותה בלבד. שימוש או הסתייעות במכרז אינה פוטרת את הרשות  המקומית העושה בו שימוש מלבצע בעצמה את כל הבדיקות הנדרשות בטרם פרסומו, לרבות ייעוץ משפטי, טכני, מקצועי ואחר.
 • התכנים באזור הייעודי מיועדים לרשויות המקומיות האשכולות והתאגידים בלבד. אין לאפשר או להעניק גישה לאזור הייעודי למי שאינם עובדי הרשויות המקומיות שאושרו לכך. כמו כן, אין להפיץ בתפוצה תכנים המצויים באזור הייעודי לגורמים מחוץ לרשויות המקומיות, האשכולות והתאגידים.
 • אין לנצל את האזור הייעודי לצורך שימוש מסחרי או קידום של שירות, יועצים וכדומה שלא כחלק מעבודת המיזם הלאומי 265.
 • מנהלי האתר ומפעיליו המורשים יהיו  רשאים להסיר או לא לפרסם תוכן אשר לפי שיקול דעתם הינו תוכן שיווקי.

דגשים בעניין זכויות יוצרים

 • למיזם 265 לאתר, למנהליו או מי מטעמם אין זכויות יוצרים בתכנים/מכרזים המועלים על ידי המשתמשים באזור הייעודי.
 • על כל רשות מקומית/עובד רשות מקומית המעלה תוכן לאזור הייעודי לוודא שזכויות היוצרים על התוכן הן  של הרשות המקומית ושאין בהעלאת התוכן בכדי לפגוע בזכויות יוצרים של אחרים.
 • מפעילי האתר יבדקו כל תוכן שתתקבל לגביו פניה או דרישה בטענה של הפרת זכויות יוצרים. בשילוב עם ועדת ההיגוי של המיזם תתקבל החלטה ובמידת הצורך יוסר מהאתר.
 • לנוחיותכם חוות דעת משפטית לאופן הפרסום של מכרזים ונהלים

הרשמה לאזור הייעודי

 • לאזור זה יורשו להיכנס רק רק נציגי רשויות, אשכולות ותאגידים עירוניים שיש להם כתובת מייל רשותית או הצהירו בפני צוות המיזם ונבדק, כי הם אכן עובדי רשויות.

הוראות כלליות:

 • ההוראות הכלולות בחלק זה באות להוסיף על ההוראות בתקנון האתר
 • השימוש באזור הייעודי פירושו הסכמה לכל ההוראות הכלולות במסמך זה ובתקנון האתר
 •  האזור הייעודי הינו פלטפורמה לשיתוף מידע בלבד וללא כוונות רווח. אין לעשות שימוש מסחרי בתכנים המועלים לאתר ואין להפיצם לאף גורם חיצוני .
בדיקה דיגיטלית

עדכנו אותי
מה חדש ב-265

להרשמה לניוזלטר >