נגישות

האתר תוכנן לעמוד בהנחיות הנגישות של ה-World Wide Web Consortium ברמה AA.
העמודים באתר זה כתובים בקוד HTML5. קוד תקין מאפשר פעולה תקינה של דפדפנים ותוספים לדפדפנים בהם משתמשים אנשים עם מוגבלות (כגון קוראי-מסך).
האתר עוצב בצבעים ניגודיים המאפשרים שימוש לכבדי ראייה ועוורי צבעים.
התוכן באתר מכיל כותרות, ותגי ALT לתמונות משמעותיות
גודל הטקסט באתר ניתן לשינוי באמצעות שימוש במקלדת CTRL + או בשימוש בתפריט זום של הדפדפן.
הגדלת הטקסט ב-200% תציג את בצורה תקינה.
האתר מותאם לצפייה במכשירים ניידים (רספונסיבי)
אם אתם רוצים לבצע שינויים אחרים בגודל הטקסטים ובצבעים באתר, תוכלו לעשות זאת באמצעות הדפדפן.
להנחיות לשינוי צבעים וגופנים בדפדפן באתר נגיש (http://www.nagish.org.il/?page_id=187 )