אודות המיזם הלאומי

המיזם, הוא שותפות של מטה הדיגיטל הלאומי ומשרד הפנים, באמצעות מפעם עמק יזרעאל, לשיתוף בידע בין רשויות מקומיות לקידום הדיגיטציה. המיזם מספק מערך תשתיתי, מקצועי ואובייקטיבי לשיתוף בידע, ללמידה משותפת בין הרשויות, פלטפורמה להיוועצות ותמיכה בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית, ומסייע להן בפיתוח וקידום השירותים הדיגיטליים לתושבים.מטרות העל של המיזם הן להנגיש ולהרחיב שירותים דיגיטליים לתושבי הרשויות המקומיות, לצמצם פערים בין הרשויות בתחומי הדיגיטציה ולסייע לרשויות להפוך לרשויות דיגיטליות.מתוך האתגרים שעלו מהשטח נולד המיזם – היעדר סטנדרטיזציה לדיגיטציה, חוסר בכוח אדם טכנולוגי ושליטת הספקים ברשויות.המיזם מסייע לרשויות ללמוד זו מזו, להיות לקוחות מעורבים ומבינים יותר מול הספקים, ומאפשר לא.נשי המקצוע המעטים ברשויות להיות חלק מקהילת עמיתים ועמיתות שמתגייסת לסייע.בפיתוח ובניית המיזם מעורבים ומעורבות נציגי רשויות מתחילת הדרך, בבסיסו ההבנה כי הידע קיים בשטח והגורמים הממשלתיים הם רק מאפשרים – (ENABLER) את התהליכים שנציגי הרשויות רוצים ומבקשים לקדם ברשויות שלהם.המיזם מאפשר שיתוף בידע בין הרשויות המקומיות, בשלוש פלטפורמות עיקריות ובתהליכים נוספים שנבנים תוך כדי תנועה:

קהילת המיזם הלאומי 265

קבוצת פייסבוק סגורה לעובדי רשויות מקומיות בלבד לטובת היוועצות, דיון ושיתוף.  בקבוצה בעלי תפקידים מגוונים מהרשויות, שהמשותף לכולם הוא הרצון והחיבור בתפקידם, לקידום דיגיטציה ברשויות, למען מתן שירות מיטבי לתושבים. כל התייעצות בקהילה זוכה להתייחסות ומענה מטעם עמיתים וצוות המיזם.

מאגר הידע של המיזם - אתר אינטרנט

הבנייה של האתר נעשתה בשיתוף נציגי הרשויות ולאור הצורך שלהם.ן – באתר יש ידע מקצועי שמאוגד מתוך השיחות בקהילה, המפגשים והשיתוף של הרשויות – למתווים מקצועיים – פריטי מידע שמאפשרים לרשויות לקדם תהליכים דיגיטליים. באתר גם אזור של פרויקטים אותם משתפות ומשתפים נציגי רשויות ואזור של מכרזים ונהלים שמשתפות הרשויות – הם מכל עולמות התוכן (לא רק דיגיטליים). אם לא שמתם.ן לב אתם.ן כבר כאן :).

ועדות מקצועיות ומפגשים שונים

מפגשים פיזיים ווירטואליים בהם לומדים ומשתפים בידע בנושאים דיגיטליים שעולים כצורך בתוך קהילת המיזם. המפגשים מתקיימים אחת לחודשיים באופן קבוע והנושאים נקבעים מתוך איתור צרכים בקהילה. בנוסף למפגשים הקבועים, מתקיימים מפגשים של "קהילה מלמדת קהילה" ולמידה משותפת של תחומים נוספים. כל הידע מהמפגש חוזר לקהילה ולאתר ומצטרף לאיגום הידע הכולל במיזם.

צירים מרכזיים למיזם

שיתוף בידע

בניית פלטפורמה דיגיטלית ללמידת עמיתים, שיתוף בניסיון המקצועי בין הרשויות, גישה למאגר הסקירות הנושאיות וכלי עבודה נוספים
לקהילת המיזם

מתווים מקצועיים

מסמכים מנחים המגדירים מהי רשות דיגיטלית, פורטים את דרכי הפעולה, ממפים כלים טכנולוגיים רלוונטיים וכוללים הנחיות מומלצות
למתווים המקצועיים

מאגר פרויקטים ברשויות

מאגר המתאר פרויקטים דיגיטליים ברשויות במטרה ללמוד מניסיונם של אחרים ולחבר בין המתווים המקצועיים ופרויקטים הלכה למעשה
לפרויקטים

בעלי תפקיד ברשויות? מוזמנים להצטרף להובלה והעשייה

1

חברות בוועדה המקצועית

הועדה מתכנסת אחת לחודש וחצי/חודשיים במרכז הארץ – בכל מפגש נעבוד בקבוצות קטנות על מיפוי צרכי השטח עם נציגים מרשויות מקומיות על מועדי המפגשים ניתן להתעדכן בקבוצה, יש להירשם לכל מפגש
לוועדות המקצועיות
2

השתתפות בקהילת הידע המקצועית

קבוצת פייסבוק סגורה רק לנרשמים מאושרים. שם הקבוצה: המיזם הלאומי 265 - פיתוח ושיתוף ידע לקידום דיגיטציה ברשויות המקומיות.
בדיקה דיגיטלית

עדכנו אותי
מה חדש ב-265

להרשמה לניוזלטר >