המיזם הלאומי 265 - פיתוח ושיתוף ידע לקידום דיגיטציה ברשויות המקומיות