המיזם הלאומי 265

פיתוח ושיתוף ידע לקידום דיגיטציה ברשויות המקומיות